Логистика

Съхраняването и разпределението на продуктите се осъществява от дистрибуционния център, намиращ се в град Севлиево. Логистиката на продукцията се извършва чрез хладилни камиони и бусове собственост на фирмата до всяка точка на Балканския полуостров.