Производство

Деари Фууд България АД разполага с млекопреработвателно предприятие. Разположено в района на Централна Стара Планина, в град Севлиево.

Регионът е известен с дългого-дишно производство на традиционни български сирена и кашкавали и други млечни про-дукти от краве, овче, биволско и козе мляко. Фирмата инвестира в модерна високотех-нологична линия за производството на българско бяло саламурено сирене. Деари Фууд България АД разполага с линия за производството на UHT-млека(Ultra-hight Temperature Processing) и пресни млека.

Основно предимство на Деари Фууд България  АД е, че почти цялото количество мляко, което преработва,се доставя от елитни ферми. Във връзка с увеличеното производство на линията за УХТ и Пресни млека, фирмaта осъществява и импорт на висококачественни и пълномаслени млека от Европейският съюз.


Предприятието разполага със:
 

  • Две приемни линии за сурово мляко - общ капацитет на час 40 тона. Общ обем на прието мляко за ден 320 тона.
  • Оптимален производствен капацитет на линията за пастьоризирано и УХТ мляко: 100 т. дневно.
  • Оптимален производствен капацитет на бели сирена, кашкавали и имитиращи продукти: 20 тона готов продукт дневно.